Home / Återvinning sparar på jordens resurser

 

Återvinning är en av många saker som krävs för att rädda vår planet. Genom att återvinna material som metall, glas och plast och göra nya saker av det återvunna materialet, istället för att bryta eller låta tillverka en ny motsvarande mängd av samma material, går det att spara både energi och pengar.

Återvinning av aluminium

Ett bra exempel är återvinningen av aluminium, som de flesta nog är bekanta med genom pantsystemet för aluminiumburkar. Detta system har visat sig vara mycket framgångsrikt, såväl ekonomiskt som ur miljöhänseende. Aluminium är det tredje vanligaste grundämnet på jorden efter syre och kisel, men ren aluminium existerar ingenstans i naturen. Vad som däremot finns är bauxit, ur vilket man kan utvinna aluminiumoxid genom en kemisk process. Denna aluminiumoxid hettas sedan upp och elektrolyseras, så att smält, ren aluminium kan tappas ur smältugnen. Processen är oerhört energikrävande, och genom att istället använda insamlad, återvunnen aluminium kan hela 95 procent av energin sparas.
Gällande aluminiumburkar fungerar återvinningen genom pantsystemet mycket bra. Det man nu vill uppnå är att få folk att även återvinna aluminiumhöljena till värmeljus, vilket efter burkar är ett av de vanligaste användningsområdena för aluminium. Idag slängs dessa i stor utsträckning i soporna.

Zabbaleen – världens bästa återvinnare

Även om vi i Sverige är relativt bra på att återvinna vårt avfall ligger vi långt efter zabbaleen i Egypten. Ordet, vilket betyder ”avfallsfolk” på arabiska, är en grupp av koptiska kristna som de senaste 70 åren har livnärt sig som sophämtare, avfallshanterare och återvinnare i Kairo. Zabbaleen samlar in Kairobornas avfall som dels blir mat till de grisar de föder upp, dels sorteras noggrant och säljs till industrier för att återvinnas, och som även tjänstgör som material i de produkter som zabbaleen själva tillverkar och säljer.