Home / Byte av elbolag

 

Det finns som bekant många sätt att hjälpa jorden på. Man kan hjälpa människorna som bor här, man kan källsortera, man kan informera om just vikten av att hjälpa jorden, man kan handla ekologiskt och man kan försöka att återvinna så mycket som möjligt.

Men det finns faktiskt ytterligare en viktig sak man kan göra: välja grön el. Det finns flera elbolag som har nischat sig på grön el och dessa bör man absolut utnyttja. För varje år blir det lite billigare att agera ekologiskt, och detta gäller även anlitandet av de elbolag som fokuserar på grön el. Det kan ju faktiskt dessutom vara värt en extra liten utgift att kunna bidra till det gemensamma klimatet.

Förutom att agera på miljövänliga sätt är det också viktigt att informera andra om sätt att agera på miljövänliga sätt på. Så efter att du har bytt elbolag föreslår vi att du dessutom tipsar andra om att göra det!