Home / Klimatkompensera flygresan

 

En stor del av utsläppen av koldioxid och andra gaser som bidrar till att klimatet på jorden långsamt blir varmare kommer från olika typer av transporter. Samtidigt är det ju så att genom att resa, bl.a. med flyg, till andra länder får man tillfälle att uppleva andra kulturer och blir förhoppningsvis mer mån om att bevara den här planeten för kommande generationer. För att betala något till arbetet med att minska utsläppen kan man därför välja att klimatkompensera samtidigt som man köper sina flygbiljetter.

När man klimatkompenserar betalar man pengar till ett projekt som på något sätt motverkar utsläppen av växthusgaser i atmosfären. Det kan handla om att plantera träd, eftersom träd binder koldioxid och omvandlar det till syre, man brukar tala om ”koldioxidsänkor”, vilket är samma sak som vanliga dödliga kallar ”skogar”. När man klimatkompenserar köper man tillräckligt många träd för att ta upp den mängd koldioxid som man släpper ut genom att flyga. Det låter som en stor utgift, men det rör sig för det mesta om någon hundralapp. En del flygbolag och researrangörer erbjuder sina kunder att köpa till en klimatkompensation när de bokar sina biljetter.

Klimatkompensation kan även vara att investera pengar i alternativa energikällor, för att komma ifrån beroendet av fossila bränslen. Att köra flygplan på alternativa bränslen är inte möjligt i dagsläget, men för många andra användningsområden finns det alternativ. Genom att investera pengar i forskningen kring alternativen minskar den totala användningen av fossila bränslen i världen.
Att låta plantera träd har även flera fördelar förutom klimatkompensationen. Trädens rötter binder jorden i trakter som hotas av att öknen bereder ut sig, och kan även ge småbrukare tillgång till frukt ved och virke. Genom att träden lockar till sig olika typer av djur, bl.a. fåglar och insekter, ökar den biologiska mångfalden, vilket såväl jordbrukarna som miljön kan dra nytta av. Den värdefulla naturskogen kan öka, vilket minskar avskogningen.