Home / Köp ekologiska kläder till dina barn

 

Alla borde köpa ekologiska kläder till sina barn, åtminstone i den utsträckning som det är möjligt. Det är så bra för miljön och det ger också barnen och barnens kompisar rätt signaler om hur naturen ska behandlas.

På samma sätt kan man ju inspirera barnens kompisars föräldrar att också handla (och i stort leva) på ett ekologiskt sätt. Slutligen är det bra för barnen i fråga att ha kläder på sig som är skonsamma mot deras hud och inte innehåller olika gifter.

Det råder en myt om att ekologiska barnkläder skulle vara betydligt dyrare än vanliga barnkläder, men det är fel i dubbel mening. Dels är det inte märkbart dyrare att handla ekologiskt, vare sig när det kommer till mat eller kläder och dels kan man ju säga att man får en del av pengarna tillbaka i och med att man är skonsam gentemot den natur som på ett sätt är förutsättningen för ens överlevnad.

Så det finns varje skäl i världen att klä både sig själv och sina barn i ekologiska kläder – och att över huvud taget leva ett så ekologiskt liv som möjligt.