Home / Miljövänliga transportmedel

 

Vi har blivit allt mer bekväma. Vi vill att saker ska gå snabbt, och vi vill själva kunna styra över våra liv. För många människor är inte kollektiva lösningar attraktivt. Ska vi ta oss någonstans vill vi kunna göra det precis på minuten då de passar oss själv. På så sätt kommer lokaltrafik aldrig att bli ett lockande alternativ för en relativt stor grupp människor i vårt samhälle. Samtidigt finns det även för dem som annars åker buss och tåg, tillfällen då den kollektiva trafiken inte kan uppfylla våra behov. Samtidigt växer ansvarskänslan för att faktiskt börja bete oss på ett snällt sätt mot vår miljö. För hur länge kan vi egentligen tänka på oss själva i första hand? Kanske är egoismen ute, varken eftersträvansvärt eller möjlig för vår egen överlevnad.

Tekniken, vars utveckling länge har varit mänsklighetens räddning, måste troligtvis sätta fart för att en riktig vändning ska kunna ske i allas vårt beteende, där konsumtion och slit och släng har varit de lysande ledorden. En av de tekniker som kan rädda vår infrastruktur och våra transporter genom att göra dem mer miljövänliga är utvecklingen av miljövänliga fordon och bränslen. Första steget i denna utveckling kommer troligtvis att bli privatpersoners användning av fordon och bränsle. Kanske kan en relativt enkel elmoped vara första steget mot en mer långsiktig och miljövänlig utveckling. Fortum är en av dem som idag har startat igång processen genom att sätta upp elstolpar för laddning av olika elektriskt drivna fordon. Utan ett sådant utbyggt system kan man troligtvis inte räkna med att en riktig försäljning av eldrivna fordon kan börja ske. Har man en eldriven bil vill man ju veta att man faktiskt även kommer att kunna använda den i sina resor utan att riskera att inte kunna komma fram.