Home / Nya matvanor för miljön

 

Forskare har kommit fram till att om vi ändrar våra matvanor så kan vi rädda vår miljö – så hur ska vi tänka när vi planerar våra måltider för att bidra till en bättre framtid rent miljömässigt?

Tidigare har Kött rått skärbrädavi skrivit om att man ska fiska för miljön, och visst stämmer det. Forskare har nämligen kommit fram till att vi kan bidra till en bättre miljö genom att göra något så enkelt som att ändra våra matvanor. Så vad är det man ska göra då? Ja, sanningen är att vår mat står för omkring en fjärdedel av de globala utsläppen av växthusgaser och mest utsläpp kommer från köttproduktionen, vilken ensam står för 15 procent av världens utsläpp. Det rapporterar Dagens Nyheter. Men om vi vill göra en förändring i detta så behöver det inte betyda att vi allihop måste bli vegetarianer eller veganer, nej, det hela handlar om att minska vår köttkonsumtion en aning. Till exempel finns många måltider där vi kan byta ut biffen mot fisk för det kött som gör mest skada är framförallt nötkött, så det bör vi äta mindre av. Men varför är det just nötkött som är en så stor bov?

Nötkött och metangaser

Anledningen till att det främst rör sig om att vi bör äta mindre av just nötkött har med djuren som köttet kommer från. Idisslare så som kor och får släpper ifrån sig metangas vilket är en kraftig växthusgas och det gör de när de släpper väder – eller rent krasst sagt: när de rapar och fiser. Och det är just metangasen som är nötkött till en så stor miljöbov då denna står för utsläpp som är motsvarande 27 kilo koldioxid per kilo kött och det kan exempelvis jämföras med utsläppen från fågel vilket bara är en tiondel så stort med sina 2,4 kilo. Annat som därför också är en stor miljöbov är mejeriprodukter, som också kommer från nötkreatur vilket då gäller för både ekologiska och icke-ekologiska produkter.

Hur ska vi minska utsläppen?

Att som ensam individ ändra hur mycket utsläpp som köttindustrin gör kan kännas tungt, men det går faktiskt. Vad vi som enskilda personer kan gör är just att minska vår egen konsumtion av kött och mejeriprodukter och istället byta ut mot mer grönt och fisk samt alternativa mejeriprodukter – då skulle vi kunna halvera utsläppen. Så det kan vara något att tänka på nästa gång du står i matbutiken och ska köpa veckans matkasse!